Om os

Øresundsbron bidrager til integration og forretning mellem danske og svenske virksomheder i regionen ved at arrangere Øresundsbron Business Meeting et par gange om året. Iværksættere fra begge sider af sundet mødes i Malmø eller København for at få inspiration og for at se forretningsmulighederne på den anden side. Vi afholder to morgenmøder hvert forår og et halvdags arrangement om efteråret. Disse møder har haft næsten 6.000 deltagere siden starten i 2010.

Om Øresundsbron

Øresundsbron er en bro, en tunnel og øen Peberholm. Øresundsbro Konsortiets opgave er at eje og drive Øresundsbron – en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholm. Sammen udgør vi Øresundsbron – en 16 kilometer lang fast forbindelse mellem Danmark og Sverigebestår af omkring 200 mennesker, som arbejder for at skabe en sikker og effektiv forbindelse mellem Danmark og Sverige.
Øresundsbro Konsortiet består af omkring 150 mennesker, som arbejder for at skabe en sikker, tilgængelig og effektiv forbindelse mellem Danmark og Sverige.
Vores vigtigste opgave i de kommende år er derfor at sikre en fortsat langsigtet og forretningsmæssig sund virksomhed bygget på øgede indtægter fra biltrafikken understøttet af omkostningseffektiv markedsføring, drift, vedligehold og finansiering.