Om oss

Øresundsbron bidrar till integration och affärer mellan danska och svenska företag i regionen genom att ett par gånger per år arrangera Øresundsbron Business Meetings. Företagare från båda sidor av sundet träffas i Malmö eller Köpenhamn för att få inspiration och att se affärsmöjligheterna på andra sidan sundet. Vi har två frukostmöten på våren och ett halvdagsarrangement på hösten. Dessa möten har haft uppemot 6 000 deltagare sedan starten 2010.

Om Øresundsbron

Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Øresundsbro Konsortiet består av ungefär 150 personer som arbetar för att skapa en säker, tillgänglig och effektiv förbindelse mellan två av Nordens länder.

Vårt viktigaste uppdrag de kommande åren är därför att säkerställa en fortsatt långsiktig och affärsmässigt sund verksamhet byggd på ökade intäkter från biltrafiken understödd av kostnadseffektiv marknadsföring, drift, underhåll och finansiering.

KONTAKT

Josefin Fønss Gjørup
info@oresundsbronbusinessmeeting.com

Marie Romare
mrm@oresundsbron.com